сряда, 30 януари 2013 г.

Computer Keyboard Nails


While working on the office computer I got the idea of decorating my nails as the keyboard keys. I used skin tone base, white, black and top coat. The white squares in the center gives it more interesting and distinguished look than the plain white nails.

Докато работих на компютъра си в офиса ми хрумна идеята да декорирам ноктите си като бутоните на клавиатурата. Използвах телесен цвят за основа, бяло, черно и безцветен топ лак. Белите квадратчета в средата правят модела по- интересен и различим отколкото ноктите лакирани изцяло в бяло.


Here is the kids nails variety - white base with black letters A, B, С .. On most of my nails decorations post you will be able to find the children models too, as my girl loves it.

Ето и детския вариант - бяла основа с черни букви А, Б, В ...
На повечето от статиите ми за декорация на нокти ще откриете и детските модели, тъй като моето момиче ги обича.
Няма коментари:

Публикуване на коментар